ლიანა იმერლიშვილი

პედიატრი

ყვარლის ჰოსპიტალი. ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ.