ლამარა შიხაშვილი

ოჯახის ექიმი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3სამუშაო გამოცდილება

ოჯახის ექიმი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

ოჯახის ექიმი/პედიატრი
2016 წლიდან დღემდე;

ოჯახის ექიმი/პედიატრი
2013-2016 წწ.
კლინიკა „მედსი“;

ოჯახის ექიმი/პედიატრი
2008-2013 წწ.
თბილისის 24-ე შერეული პოლიკლინიკა;

ნევროლოგი
1996-2001 წწ.
თბილისის 24-ე შერეული პოლიკლინიკა;

უბნის პედიატრი
1993-2008 წწ.
თბილისის 24-ე შერეული პოლიკლინიკა.