ირაკლი მიქაძე

ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის (ICU) სამსახურის უფროსი

წმ. ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული ცენტრი. ქუთაისი, პ.იაშვილის ქ. #9