ინგა ქაჯაია

ანტენატალური მეთვალყურეობა

ქედას ჰოსპიტალი. დაბა ქედა, რუსთაველის ქ. 14