გიორგი ბარათაშვილი 

ქირურგი 

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40