ფრიდონ სირაბიძე

ქირურგი

ქედას ჰოსპიტალი. დაბა ქედა, რუსთაველის ქ. 14

შუახევის ჰოსპიტალი. დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ.№32