ეკატერინე იორაშვილი

რადიოლოგი 

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40