დავით ავაზაშვილი 

ანგიოლოგი

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40