დარეჯან ორდენიძე

ოფთალმოლოგი

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40