ქეთევან ჩიქოვანი

ინფექციონისტი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3