ლალი ჭიოკაძე

ბავშვთა კარდიოლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3