ანა გულიაშვილი

ონკოლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3