საინფორმაციო დესქის სპეციალისტი

ევექსისკლინიკები აცხადებსშერჩევას საინფორმაციო დესქის სპეციალისტის პოზიციაზე საბურთალოს პოლიკლინიკაში.

სამუშაოსადგილმდებარეობათბილისი
სამუშაოგრაფიკიორშაბათი-პარასკევი (შაბათი მოკლე სამუშაო დღე)

 

ძირითადი მოვალეობები: 

** კლინიკაში შემოსული პაციენტების მიღება, მოთხოვნის გამოვლენა და გადამისამართება;

 ** ფორმა 100-ის შემოწმება და დამოწმება დადგენილი Check list-ის შესაბამისად;

**  ბიულეტენის შედგენა, ჟურნალის წარმოება და კონტროლი;

**  დაფინანსებისა და საგარანტიო სერვისების მიღების მიზნით პაციენტის სერვისი, ბილინგსა და Moh.gov.ge-ზე შესაბამისი დოკუმენტების შევსება;

**  წინასწარი კალკულაციის დოკუმენტი გაფორმება ბილინგის სისტემაში;

** პაციენტის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის არქონის შემთხვევაში, ინფორმაციის მოძიება/გადამოწმება და შესაბამისად მიწოდება;

** უკმაყოფილო პაციენტებისათვის უკუკავშირის ფორმების შევსების უზრუნველყოფა, ფორმების უშუალო უფროსისათვის გადაცემა;

** საჭიროების შემთხვევაში მომხმარებელთა გამოკითხვაში მონაწილეობა;

** საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება უშუალო უფროსის   დავალების შესაბამისად;

**უკუკავშირი ნებისმიერ მოთხოვნაზე შესაბამის პირთან;

 

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

** უმაღლესი სამედიცინო განათლება;

** სასურველია სამუშაო გამოცდილება სამედიცინო დაწესებულებაში;

** რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა; (B2)

 

 

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

** ყურადღება და დეტალებზე ორიენტაციის უნარი;

** ცვალებად გარემოში სწრაფი ადაპტაციის უნარი;

** ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;

** კონფლიქტების მოგვარების უნარი;

** შედეგებზე ორიენტაცია;

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა: 25 მარტი 2021 წელი


ევექსის კლინიკები მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმოგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომშიაგრეთვე "კანდიდატი") ადასტურებს, რომ მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულ დოკუმენტებში მოცემული სხვა მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი.დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმმ ოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა მიზნის მისაღწევად. მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებული ნფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, თქვენს მიერ გამოგზავნილი რეზიუმე შესაძლოა, არიქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურ ადეფექტურად მართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება.გთხოვთ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოეხმაუროთ ვაკანსიას და გამოგვიგზავნოთ თქვენი მონაცემები, თუ თქვენ ეთანხმებით ზემოაღნიშნულ პირობებს.

 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line