ინტენსიური თერაპიის მედდა - ქუთაისი

 

ევექსისკლინიკები  აცხადებსვაკანსიას ინტენსიური თერაპიის  მედდის პოზიციაზე ქუთაისში.

სამუშაოსადგილმდებარეობა:თბილისი.

 

სამუშოგრაფიკი: 24 საათიანი მორიგეობა.

 

 ძირითადიმოვალეობები:

 • კვალიფიციურისაექთნომომსახურებისგაწევაკომპანიაშიდანერგილიგაიდლაინებისგათვალისწინებით;
 • სამედიცინოდოკუმენტაციის წარმოება.
 • საექთნომანიპულაციებისშესრულება;
 • საქმიანობასთანდაკავშირებულისხვადასხვადავალებებისშესრულება.

 საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • პროფესიულიკოლეჯისპრაქტიკოსიექთნისსწავლებისდიპლომი.
 • პრიორიტეტულადჩაითვლებასამუშაოგამოცდილება.

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • პასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობა;
 • ორგანიზებულობა,დისციპლინირებულობა;
 • დეტალებზეორიენტირებულობა;
 • გუნდური  მუშაობისუნარი
 • კომუნიკაბელურობა

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:   22იანვარი, 2020 .  

 

ევექსისკლინიკები“ მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

ევექსისკლინიკებშითქვენსმიერგაგზავნილირეზიუმე "პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ" საქართველოსკანონისშესაბამისად, შესაძლოაშეიცავდესპერსონალურმონაცემებს, მათშორისგანსაკუთრებულიკატეგორიისმონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომთქვენიპერსონალურიმონაცემებიევექსისკლინიკებისმხრიდანდამუშავდებათქვენთანსახელშეკრულებო, მათშორისშრომითიურთერთობისდამყარებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნებისათვის. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოაარიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზე, სავაკანსიომოთხოვნებიდანგამომდინარეანდარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურვაკანსიაზე. იმშემთხვევაშითუეთანხმებითზემოთაღნიშნულს, გთხოვთგამოგვიგზავნოთთქვენირეზიუმე.

 

 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line