სახელწიფო დაფინანსების პროგრამები

ევექსი კლინიკებში ჩვენს მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ, ისარგებლონ სახელმწიფო პროექტებით გათვალისწინებული უფასო სერვისებით. არსებული სახელმწიფო პროგრამები ხელს უწყობს დაავადების დიაგნოსტიკას, მკურნალობასა და მის პრევენციას.

აირჩიე პროგრამა და მიიღე დეტალური ინფორმაცია

 

 

მკვეთრად გამოხატული შშმპ

See more

მკვეთრად გამოხატული შშმპ და საპენსიო ასაკის ვეტერანი

See more

ვეტერანები

See more

test

Description

See more

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბლიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა

See more

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

See more

ძვალ-სახსროვანი დეფორმაციის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამა

See more

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა

See more

მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია

See more

ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური გამოკვლევა ორსულებში

See more

ქიმიოთერაპია (1-2 სეანსი)(3-4 სეანსი)(5-6 სეანსი)(6+ სეანსი)

See more

სატესტოოო

See more

პაპილომა ვირუსული ინფექცია

See more

დამატებითი ინფორმაცია დაფინანსების სხვა წყაროებზე

See more

Our network