კარდიოქირურგია რეგიონულ ჰოსპიტალში

 • კორონარული შუნტირება
 • სარქველზე ოპერაციები მათ შორის მინი ინვაზიური მიდგომით
 • გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკების ქირურგია
 • გულისა და შუასაყრის  სიმსივნეების ქირურგია
 • აორტის ქირურგია
 • ენდოვასკულარული ქირურგია
 • პერიფერიული არტერიების ქირურგია
 • ვენური სისტემის ქირურგია
 • რითმის ქირურგია

სხვა ტექნოლოგიურ უპირატესობებთან, კარდიოქირურგიული ოპერაციების უსაფრთხოდ წარმოების მიზნით, საოპერაციო აღჭურვილია პერფუზიის აპარატი TERUMO1, ინტრაორტალური ბალონ პამპით, რაც ოპერაციების უსაფრთხოდ წარმართვის ერთერთი გარანტია.

 • კორონარული შუნტირება
 • სარქველზე ოპერაციები მათ შორის მინი ინვაზიური მიდგომით
 • გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკების ქირურგია
 • გულისა და შუასაყრის  სიმსივნეების ქირურგია
 • აორტის ქირურგია
 • ენდოვასკულარული ქირურგია
 • პერიფერიული არტერიების ქირურგია
 • ვენური სისტემის ქირურგია
 • რითმის ქირურგია

სხვა ტექნოლოგიურ უპირატესობებთან, კარდიოქირურგიული ოპერაციების უსაფრთხოდ წარმოების მიზნით, საოპერაციო აღჭურვილია პერფუზიის აპარატი TERUMO1, ინტრაორტალური ბალონ პამპით, რაც ოპერაციების უსაფრთხოდ წარმართვის ერთერთი გარანტია.