გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტი რეგიონალურ ჰოსპიტალში

რეგიონული ჰოსპიტლის გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტი, გამორჩეულია როგორც ინფრასტრუქტურულად ასევე მასშტაბებით. იგი 25 საწოლზეა გაშლილი და ყველაზე დიდი განყოფილება საქართველოში, რომელიც დაკომპლექტებულია გადაუდებელი მედიცინის მაღალკვალიფიცირებული, ევროპასა და აშშ-ს სტაჯირებული ექიმებით.

 

  • გადაუდებელი მედიცინის განყოფილება ინოვაციური მოწყობით გამოირჩევა ჩვენს რეალობაში
    - თითოეული პაციენტი მოთავსებულია თანამედროვე სტანდარტებითაღჭურვილცალკე პალატაში, რომელიც აღჭურვილია გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო ყველა სადიაგნოსტიკო და მონიტორირების საშუალებებით. ამასთან ინდივიდუალური პალატების უპირატესობაა:
  • -          პაციენტის უსაფრთხოება;
  • -          კონფორტული გარემო;
  • -          შესაძლებლობა ჰოსპიტალიზაციის პირველივე წუთებიდანვე იმყოფებოდეს ოჯახის წევრების გარემოცვაში (რაც განსაკუთრებით აქტუალურია პაციენტთათვის და მათი ახლობლებისათვის რომელნიც გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად მიმართავენ კლინიკას).