ანესთეზიის და ინტენსიური მედიცინის განყოფილება

ანესთეზიის და ინტენსიური მედიცინის განყოფილება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური სამედიცინო და საექთნო კადრებით. სამოქმედო სფერო არის მრავალდარგობრივი ამბულატორიული ინტრაჰოსპიტალური და გადაუდებელი მდგომარეობები, რომელიც იმართება სამედიცინო მდგომარეობების საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტების მიხედვით. ინოვაციურია დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა სადაც,  თითოეული პაციენტი მოთავსებულია ინტენსიური თერაპიის ცალკე პალატაში დათითოეული პალატა აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტებით, რეანიმაციული ღონისძიებებიათვის საჭირო აპარატურით,რაც დამატებით გარანტიას ქმნისპაციენტების უსაფრთხოებისთვის.

 

განყოფილების მთავარი ორიენტირებია პაციენტთაუსაფრთხოება და რისკების მართვა, რომელიც მუდმივად ხარისხის კონტროლის მეთვალყურეობის საგანია, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი პაციენტების საუკეთესო გამოსავალი და კმაყოფილება.

ქვედივიზიები მოიცავს ქირურგიულ პათოლოგიებს, ისეთი როგორიცაა: ზოგადი, ანგიო, ნეირო, კარდიო და ორთოპედიული ქირურგია. ასევე ნეირო შინაგანი მედიცინის და კარდიოლოგიურ ინტენსიურ მიმართულებებს.

განყოფილება აღჭურვილიათანამედროვე ტექნოლოგიებით და მჭიდროდაა ინტეგრირებული კლინიკაში არსებულ სხვა სერვისებთან