მარიამ წაქაძე

ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსის პოზიცია

მარიამ წაქაძე ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსის პოზიციას იკავებს 2020 წლიდან.
მარიამს განათლება მიღებული აქვს  თბილისის სახ. უნივერსიტეტში, ეკონომიკის ფაკულტეტზე. ასევე, აქვსკავკასიის უნივერსიტეტის მაგისტრისხარისხი მენეჯმენტში.  მარიამი იყოკომპანია Gtex­ის ოპერაციებისდირექტორი. მანამდე, 13 წლის  განმავლობაში მუშაობდა BDO Solutions­შისხვადასხვა მმართველ პოზიციაზე,კერძოდ, იყო მხარდაჭერისა დასტანდარტული სერვისებისდეპარტამენტის უფროსი, პროექტების  მართვის დივიზიონის ხელმძღვანელი,დირექტორის მოადგილემეთოდოლოგიისა და ხარისხის მართვისმიმართულებით და დანერგვისდეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მარიამსგავლილი  აქვს სხვადასხვა პროფესიულიტრენინგები. ფლობს უცხო ენებს.