თინა ყარაულაშვილი 

ოფთალმოლოგი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi