თეა კობახიძე

ოჯახის ექიმი

Marneuli Polyclinic. 53 Rustaveli str., Marneuli