თამარ სანიკიძე 

რადიოლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti