თამარ ქიშმერეია

კარდიოლოგი

Gldani Polyclinic. Cartographic factory, Gldani I M/D, Tbilisiსამუშაო გამოცდილება

კარდიოლოგი
2015 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

კარდიოლოგი
2014 წლიდან დღემდე
კლინიკა „კარდიო“;

ინტენსიური ბლოკის მორიგე ექიმი
2012 წლიდან დღემდე
დიაბეტის, ენდოკრინული და გულ-ფილტვის
დაავადებათა ცენტრი;

თერაპევტი
2011 წლიდან დღემდე
კლინიკა „მენტალვიტა“;

ლექტორი
2009 წლიდან დღემდე
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

კარდიოლოგი
2006-2014 წწ.
კარდიო ექსპრეს დიაგნოსტიკა;

უმცროსი ექიმი
2001-2006 წწ.
კარდიო ექსპრეს დიაგნოსტიკა.

Cardiology

ევექსისქსელშიშესაძლებელიაგეგმიურიდაგადაუდებელისრული  კარდიოლოგიურიდაკარდიოქირურგიულიმომსახურებისმიღება. ამმიმართულებით  24 საათისგანმავლობაშიპაციენტსშესაძლებლობაეძლევაჩაიტაროს  სხვადასხვადიაგნოსტიკურიკვლევებიკერძოდჰოლტერისმეთოდით (Mortara-საპარატი) დატრედმილზედატვირთვისტესტი (Mortara-საპარატი).ევექსისქსელშიშესაძლებელიაგეგმიურიდაგადაუდებელისრული  კარდიოლოგიურიდაკარდიოქირურგიულიმომსახურებისმიღება. ამმიმართულებით  24 საათისგანმავლობაშიპაციენტსშესაძლებლობაეძლევაჩაიტაროს  სხვადასხვადიაგნოსტიკურიკვლევებიკერძოდჰოლტერისმეთოდით (Mortara-საპარატი) დატრედმილზედატვირთვისტესტი (Mortara-საპარატი).ევექსისქსელშიშესაძლებელიაგეგმიურიდაგადაუდებელისრული  კარდიოლოგიურიდაკარდიოქირურგიულიმომსახურებისმიღება. ამმიმართულებით  24 საათისგანმავლობაშიპაციენტსშესაძლებლობაეძლევაჩაიტაროს  სხვადასხვადიაგნოსტიკურიკვლევებიკერძოდჰოლტერისმეთოდით (Mortara-საპარატი) დატრედმილზედატვირთვისტესტი (Mortara-საპარატი).