თამარ ჩინჩალაძე

ოკუპაციური თერაპევტი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi