სვეტლანა გუნია 

ოტორინოლარინგოლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti