სევერიანე ქოიავა

დერმატოვენეროლოგი

Abasha Hospital. Abasha Region, Tavisufleba Str. 141