სალომე ლილუაშვილი

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური სამსახურის უფროსი

Saint Nicolas Surgery Center. Kutaisi, 9, P.Iashvili,