სალომე ძნელაძე

ადრეული განვითარების სპეციალისტი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi