როენა თავართქილაძე

თერაპიის სამსახურის უფროსი

Khobi Hospital. Khobi, Chkondideli str. 2