რეზო ტაკიძე

შინაგანი მედიცინის წამყვანი სპეციალისტი

Shuakhevi Hospital. 32 Rustaveli str, Shuakhevi