ქეთევან დათუაშვილი

ნევროლოგი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi