ნუგზარ სულაბერიძე

ხარისხის კონტროლისა და პაციენტთა უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი

Khoni Hospital. 21 Solomon II str, Khoni