ნინო ხარაზიშვილი

ოჯახის ექიმი

Gldani Polyclinic. Cartographic factory, Gldani I M/D, Tbilisiსამუშაო გამოცდილება

ოჯახის ექიმი
2015 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

ოჯახის ექიმი
2014-2015 წწ.
„ავერსი-გეოფარმი“;

ოპერატორი
2007-2013 წწ.
აფთიაქი „პე-ეს-პე“;


ოჯახის ექიმი
1998-2011 წწ.
ხაშურის პოლიკლინიკურ-ამბულატორიული
გაერთიანება;

პედიატრი
1997-1998 წწ.
ინვალიდების საქმეთა დეპარტამენტი.