ნინო რამიშვილი 

რადიოლოგი (რენტგენი) 

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi

Didube Polyclinic. 141a, Tsereteli avenue, Tbilisi