ნინო მახათაძე

ოჯახის ექიმი

Terjola Hospital. 69 Rustaveli str, Terjola