ნინო მარკოზაშვილი

ეპიდემიოლოგი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi