ნინო გოდერძიშვილი

პედიატრი

Didube Polyclinic. 141a, Tsereteli avenue, Tbilisi