ნინო ცისკარიშვილი

დერმატოლოგი

Varketili Polyclinic. 30, Javakheti Str, Tbilisi