ნიკოლოზ აივაზიშვილი 

მთავარი მენეჯერი, თერაპევტი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi