ნათია თვალაბეიშვილი

კარდიოლოგი / კარდიოექოსკოპისტი

Varketili Polyclinic. 30, Javakheti Str, Tbilisi

Isani Polyclinic. Tbilisi, 69, Ketevan Tsamebuli ave.სამუშაო გამოცდილება

2015 წლიდან დღემდე
კარდიოლოგი
ევექსის პოლიკლინიკა;

2011 წლიდან დღემდე
დერმატოლოგი
კანისა და ვენ-სნეულებათა სამედიცინო
კვლევითი ეროვნული ინსტიტუტი;

1983-2011 წწ.
დერმატოლოგი
კანისა და ვენ-სნეულებათა დისპანსერი.

Cardiology

ევექსისქსელშიშესაძლებელიაგეგმიურიდაგადაუდებელისრული  კარდიოლოგიურიდაკარდიოქირურგიულიმომსახურებისმიღება. ამმიმართულებით  24 საათისგანმავლობაშიპაციენტსშესაძლებლობაეძლევაჩაიტაროს  სხვადასხვადიაგნოსტიკურიკვლევებიკერძოდჰოლტერისმეთოდით (Mortara-საპარატი) დატრედმილზედატვირთვისტესტი (Mortara-საპარატი).ევექსისქსელშიშესაძლებელიაგეგმიურიდაგადაუდებელისრული  კარდიოლოგიურიდაკარდიოქირურგიულიმომსახურებისმიღება. ამმიმართულებით  24 საათისგანმავლობაშიპაციენტსშესაძლებლობაეძლევაჩაიტაროს  სხვადასხვადიაგნოსტიკურიკვლევებიკერძოდჰოლტერისმეთოდით (Mortara-საპარატი) დატრედმილზედატვირთვისტესტი (Mortara-საპარატი).ევექსისქსელშიშესაძლებელიაგეგმიურიდაგადაუდებელისრული  კარდიოლოგიურიდაკარდიოქირურგიულიმომსახურებისმიღება. ამმიმართულებით  24 საათისგანმავლობაშიპაციენტსშესაძლებლობაეძლევაჩაიტაროს  სხვადასხვადიაგნოსტიკურიკვლევებიკერძოდჰოლტერისმეთოდით (Mortara-საპარატი) დატრედმილზედატვირთვისტესტი (Mortara-საპარატი).