ნარინე პეტროსიანი 

ოფთალმოლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti