ნანა მამარდაშვილი

ლაბორატორიის სამსახურის უფროსი

Saint Nicolas Surgery Center. Kutaisi, 9, P.Iashvili,