მზია მახარაძე

პედიატრი

Keda Hospital. 14 Rustaveli str, Keda