მიხეილ შონუსი

ლარინგოლოგი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi