მიხეილ დიასმიძე

თერაპევტი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi