მედეა ცხომელიძე

ნევროლოგი / ნეირორეაბილიტაციის მიმართულების კორდინატორი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi