მარინა ღურჯია 

ენდოკრინოლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti