მარი ჯავახიშვილი

ენდოკრინოლოგი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi