მანანა შალელაშვილი 

ნევროლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti