მანანა მარტიაშვილი

ოჯახის ექიმი / პედიატრი

Didube Polyclinic. 141a, Tsereteli avenue, Tbilisi